ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 02:42:59 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
02:42:07 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.6 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
02:40:56 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
02:40:51 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
34.8 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
02:40:27 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
30.8 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
02:40:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
30.7 °C
54 %
0 PPM.
17/06/2024
02:39:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.5 °C
75 %
421 PPM.
17/06/2024
02:37:13 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
32.6 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
02:36:04 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
02:35:59 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
34.8 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
02:35:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
30.7 °C
54 %
0 PPM.
17/06/2024
02:35:34 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
30.8 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
02:34:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.5 °C
75 %
420 PPM.
17/06/2024
02:32:20 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
32.5 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
02:31:08 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
02:31:03 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
34.8 °C
53 %
0 PPM.