ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 16:49:15 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
16:49:08 น.
IT-Zone
3 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
16:48:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
25.2 °C
55 %
739 PPM.
25/06/2024
16:48:00 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
27 µg/m³
27.7 °C
40 %
0 PPM.
25/06/2024
16:46:31 น.
ตำแหน่งทดสอบ
16 µg/m³
29.5 °C
56 %
0 PPM.
25/06/2024
16:46:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
29.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
16:45:19 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
29.5 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
16:45:11 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
29.5 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
16:44:17 น.
IT-Zone
4 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
16:43:07 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
29 µg/m³
27.7 °C
40 %
0 PPM.
25/06/2024
16:42:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
25.2 °C
56 %
744 PPM.
25/06/2024
16:41:36 น.
ตำแหน่งทดสอบ
11 µg/m³
29.7 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
16:41:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
29.3 °C
55 %
0 PPM.
25/06/2024
16:40:27 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
29.5 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
16:40:19 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
29.5 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
16:39:25 น.
IT-Zone
5 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.