ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 13/06/2024 เวลา 04:17:04 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 75.64 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 84.19 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 29.17 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
13/06/2024
04:15:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
24 µg/m³
28.1 °C
69 %
429 PPM.
13/06/2024
04:14:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
28 µg/m³
31.5 °C
65 %
0 PPM.
13/06/2024
04:14:50 น.
งานซ่อมฯ
29 µg/m³
31.7 °C
59 %
0 PPM.
13/06/2024
04:14:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
29 µg/m³
36.5 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
04:13:57 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
27 µg/m³
33.4 °C
60 %
0 PPM.
13/06/2024
04:10:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
23 µg/m³
28.1 °C
69 %
429 PPM.
13/06/2024
04:09:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
30 µg/m³
31.5 °C
65 %
0 PPM.
13/06/2024
04:09:58 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
27 µg/m³
36.5 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
04:09:58 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
31.7 °C
59 %
0 PPM.
13/06/2024
04:09:05 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
28 µg/m³
33.4 °C
60 %
0 PPM.
13/06/2024
04:05:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
24 µg/m³
28.1 °C
69 %
429 PPM.
13/06/2024
04:05:07 น.
งานซ่อมฯ
21 µg/m³
31.7 °C
59 %
0 PPM.
13/06/2024
04:05:07 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
22 µg/m³
36.5 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
04:05:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
28 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
13/06/2024
04:04:13 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
25 µg/m³
33.3 °C
60 %
0 PPM.