ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 23:55:57 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
23:54:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.6 °C
74 %
408 PPM.
17/06/2024
23:53:46 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.2 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
23:52:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
31.3 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
23:52:01 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
31.7 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
23:51:24 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
32.6 °C
61 %
0 PPM.
17/06/2024
23:51:23 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
34.9 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
23:49:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28.6 °C
74 %
408 PPM.
17/06/2024
23:48:54 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.2 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
23:47:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
31.3 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
23:47:09 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.7 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
23:46:32 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
32.6 °C
61 %
0 PPM.
17/06/2024
23:46:31 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
34.9 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
23:44:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28.6 °C
74 %
408 PPM.
17/06/2024
23:44:02 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.2 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
23:42:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
31.3 °C
52 %
0 PPM.