ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 23/06/2024 เวลา 01:29:13 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/06/2024
01:29:14 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
34 °C
54 %
0 PPM.
23/06/2024
01:28:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
27.8 °C
73 %
409 PPM.
23/06/2024
01:28:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.1 °C
49 %
0 PPM.
23/06/2024
01:28:19 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
31.2 °C
47 %
0 PPM.
23/06/2024
01:28:16 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
31.4 °C
64 %
0 PPM.
23/06/2024
01:24:22 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
34.1 °C
54 %
0 PPM.
23/06/2024
01:24:22 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.6 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
01:23:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
27.8 °C
74 %
408 PPM.
23/06/2024
01:23:27 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.2 °C
47 %
0 PPM.
23/06/2024
01:23:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
31 °C
49 %
0 PPM.
23/06/2024
01:23:24 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
31.4 °C
64 %
0 PPM.
23/06/2024
01:19:30 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
31.6 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
01:19:29 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
34.1 °C
54 %
0 PPM.
23/06/2024
01:18:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
27.8 °C
73 %
409 PPM.
23/06/2024
01:18:31 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.2 °C
47 %
0 PPM.