ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 14:42:06 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 124.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 124.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
14:41:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
25.4 °C
59 %
646 PPM.
25/06/2024
14:40:46 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
45 µg/m³
28.4 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
14:39:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
14 µg/m³
29.5 °C
56 %
0 PPM.
25/06/2024
14:39:17 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
29.7 °C
53 %
0 PPM.
25/06/2024
14:37:31 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
29.6 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
14:37:27 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
28.6 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
14:37:22 น.
IT-Zone
6 µg/m³
30.1 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
14:36:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
25.3 °C
57 %
669 PPM.
25/06/2024
14:35:50 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
39 µg/m³
28.4 °C
44 %
0 PPM.
25/06/2024
14:34:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
29.4 °C
56 %
0 PPM.
25/06/2024
14:34:20 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
29.4 °C
54 %
0 PPM.
25/06/2024
14:32:33 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
29.6 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
14:32:30 น.
IT-Zone
6 µg/m³
30.1 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
14:32:30 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
28.8 °C
54 %
0 PPM.
25/06/2024
14:31:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
16 µg/m³
25.3 °C
57 %
655 PPM.