ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/06/2024 เวลา 20:43:49 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/06/2024
20:43:18 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
31 °C
63 %
0 PPM.
21/06/2024
20:42:55 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
31.4 °C
45 %
0 PPM.
21/06/2024
20:42:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
31.2 °C
47 %
0 PPM.
21/06/2024
20:41:05 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.9 °C
59 %
0 PPM.
21/06/2024
20:41:02 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
34.4 °C
51 %
0 PPM.
21/06/2024
20:39:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.4 °C
66 %
422 PPM.
21/06/2024
20:38:27 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
31 °C
63 %
0 PPM.
21/06/2024
20:38:03 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
31.4 °C
45 %
0 PPM.
21/06/2024
20:38:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
31.2 °C
47 %
0 PPM.
21/06/2024
20:36:13 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.9 °C
59 %
0 PPM.
21/06/2024
20:36:10 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.4 °C
51 %
0 PPM.
21/06/2024
20:34:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.4 °C
66 %
422 PPM.
21/06/2024
20:33:34 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31 °C
63 %
0 PPM.
21/06/2024
20:33:11 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
31.4 °C
45 %
0 PPM.
21/06/2024
20:33:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
31.2 °C
47 %
0 PPM.