ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 15/06/2024 เวลา 11:22:40 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
15/06/2024
11:20:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
35.3 °C
47 %
0 PPM.
15/06/2024
11:20:42 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
35.1 °C
46 %
0 PPM.
15/06/2024
11:19:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
28.1 °C
74 %
411 PPM.
15/06/2024
11:19:46 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
11:19:34 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
35.5 °C
52 %
0 PPM.
15/06/2024
11:18:52 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
33.2 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
11:15:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
35.4 °C
47 %
0 PPM.
15/06/2024
11:15:50 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
35.1 °C
46 %
0 PPM.
15/06/2024
11:14:54 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
11:14:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
28.1 °C
74 %
409 PPM.
15/06/2024
11:14:41 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35.5 °C
52 %
0 PPM.
15/06/2024
11:13:56 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
33.1 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
11:10:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
35.4 °C
47 %
0 PPM.
15/06/2024
11:10:58 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
35 °C
46 %
0 PPM.
15/06/2024
11:10:01 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.