ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 18/06/2024 เวลา 00:10:32 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
18/06/2024
00:09:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.6 °C
74 %
409 PPM.
18/06/2024
00:08:23 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
32.2 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
00:06:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.2 °C
53 %
0 PPM.
18/06/2024
00:06:43 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.6 °C
49 %
0 PPM.
18/06/2024
00:06:02 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
32.6 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
00:06:01 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
34.9 °C
52 %
0 PPM.
18/06/2024
00:04:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.6 °C
74 %
408 PPM.
18/06/2024
00:03:31 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.2 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
00:01:50 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
31.7 °C
49 %
0 PPM.
18/06/2024
00:01:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.3 °C
52 %
0 PPM.
18/06/2024
00:01:10 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
32.6 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
00:01:09 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
34.9 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
23:59:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.6 °C
74 %
407 PPM.
17/06/2024
23:58:39 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
32.2 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
23:56:54 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.7 °C
49 %
0 PPM.