ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 20/06/2024 เวลา 15:21:44 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
20/06/2024
15:19:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.4 °C
62 %
461 PPM.
20/06/2024
15:18:36 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33.4 °C
42 %
0 PPM.
20/06/2024
15:18:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33.2 °C
44 %
0 PPM.
20/06/2024
15:18:30 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
28.1 °C
37 %
0 PPM.
20/06/2024
15:18:27 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.9 °C
63 %
0 PPM.
20/06/2024
15:18:26 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
35.2 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
15:14:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.4 °C
62 %
470 PPM.
20/06/2024
15:13:44 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33.4 °C
42 %
0 PPM.
20/06/2024
15:13:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33.2 °C
44 %
0 PPM.
20/06/2024
15:13:37 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
28.1 °C
37 %
0 PPM.
20/06/2024
15:13:35 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.8 °C
62 %
0 PPM.
20/06/2024
15:13:35 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
35.2 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
15:09:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.4 °C
63 %
470 PPM.
20/06/2024
15:08:52 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
33.5 °C
41 %
0 PPM.
20/06/2024
15:08:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
33.3 °C
44 %
0 PPM.