ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/06/2024 เวลา 13:32:15 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/06/2024
13:31:14 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
29.4 °C
63 %
0 PPM.
24/06/2024
13:31:12 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
33.5 °C
49 %
0 PPM.
24/06/2024
13:28:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
25.4 °C
52 %
614 PPM.
24/06/2024
13:27:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
32 °C
47 %
0 PPM.
24/06/2024
13:27:29 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
32 °C
44 %
0 PPM.
24/06/2024
13:27:27 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14 µg/m³
31.3 °C
65 %
0 PPM.
24/06/2024
13:26:22 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
29.2 °C
62 %
0 PPM.
24/06/2024
13:26:16 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
33.6 °C
51 %
0 PPM.
24/06/2024
13:23:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
25.4 °C
52 %
613 PPM.
24/06/2024
13:22:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
32 °C
47 %
0 PPM.
24/06/2024
13:22:37 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
32 °C
44 %
0 PPM.
24/06/2024
13:22:35 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
13 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
24/06/2024
13:21:30 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
29 °C
61 %
0 PPM.
24/06/2024
13:21:24 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
33.6 °C
52 %
0 PPM.
24/06/2024
13:18:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
25.4 °C
52 %
619 PPM.