ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 20/06/2024 เวลา 05:46:42 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
20/06/2024
05:45:19 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
30.6 °C
49 %
0 PPM.
20/06/2024
05:45:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
30.4 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
05:45:10 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.8 °C
64 %
0 PPM.
20/06/2024
05:44:23 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.7 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
05:44:22 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
20/06/2024
05:41:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.9 °C
67 %
460 PPM.
20/06/2024
05:40:27 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
30.7 °C
49 %
0 PPM.
20/06/2024
05:40:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
30.5 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
05:40:18 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.8 °C
64 %
0 PPM.
20/06/2024
05:39:31 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
20/06/2024
05:39:31 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34.7 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
05:36:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.9 °C
67 %
458 PPM.
20/06/2024
05:35:35 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
30.7 °C
49 %
0 PPM.
20/06/2024
05:35:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
30.5 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
05:35:26 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.8 °C
63 %
0 PPM.