ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 13/06/2024 เวลา 11:20:52 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 29.17 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
13/06/2024
11:18:55 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
32.2 °C
61 %
0 PPM.
13/06/2024
11:18:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
27.6 °C
54 %
466 PPM.
13/06/2024
11:18:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
28.6 °C
51 %
0 PPM.
13/06/2024
11:18:29 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
35.9 °C
49 %
0 PPM.
13/06/2024
11:18:09 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
29.4 °C
35 %
0 PPM.
13/06/2024
11:13:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
27.6 °C
55 %
464 PPM.
13/06/2024
11:13:37 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
35.8 °C
49 %
0 PPM.
13/06/2024
11:13:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
28.8 °C
52 %
0 PPM.
13/06/2024
11:13:12 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
29.5 °C
36 %
0 PPM.
13/06/2024
11:08:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
28.8 °C
54 %
0 PPM.
13/06/2024
11:08:45 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
17 µg/m³
35.9 °C
49 %
0 PPM.
13/06/2024
11:08:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
27.6 °C
55 %
468 PPM.
13/06/2024
11:08:20 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
29.5 °C
37 %
0 PPM.
13/06/2024
11:03:49 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
35.9 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
11:03:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
28.8 °C
55 %
0 PPM.