ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 18/06/2024 เวลา 13:23:55 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
18/06/2024
13:22:57 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
32.3 °C
64 %
0 PPM.
18/06/2024
13:22:46 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
34.3 °C
40 %
0 PPM.
18/06/2024
13:22:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
34.1 °C
43 %
0 PPM.
18/06/2024
13:21:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.3 °C
56 %
439 PPM.
18/06/2024
13:19:41 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.1 °C
44 %
0 PPM.
18/06/2024
13:19:40 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34.8 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
13:18:05 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
32.2 °C
64 %
0 PPM.
18/06/2024
13:17:54 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
34.4 °C
40 %
0 PPM.
18/06/2024
13:17:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
34.1 °C
43 %
0 PPM.
18/06/2024
13:16:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.1 °C
56 %
438 PPM.
18/06/2024
13:14:48 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
34.8 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
13:14:48 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.1 °C
44 %
0 PPM.
18/06/2024
13:13:13 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
32.2 °C
64 %
0 PPM.
18/06/2024
13:13:02 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
34.4 °C
40 %
0 PPM.
18/06/2024
13:12:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
34.2 °C
43 %
0 PPM.