ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 19/06/2024 เวลา 15:27:48 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
19/06/2024
15:27:46 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33.6 °C
45 %
0 PPM.
19/06/2024
15:27:45 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
29.4 °C
36 %
0 PPM.
19/06/2024
15:27:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33.3 °C
47 %
0 PPM.
19/06/2024
15:27:40 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
35.7 °C
50 %
0 PPM.
19/06/2024
15:27:40 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31 °C
63 %
0 PPM.
19/06/2024
15:25:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.7 °C
59 %
504 PPM.
19/06/2024
15:22:54 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33.7 °C
45 %
0 PPM.
19/06/2024
15:22:53 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
29.6 °C
37 %
0 PPM.
19/06/2024
15:22:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33.3 °C
48 %
0 PPM.
19/06/2024
15:22:49 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.9 °C
63 %
0 PPM.
19/06/2024
15:22:48 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
35.7 °C
50 %
0 PPM.
19/06/2024
15:20:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.7 °C
59 %
501 PPM.
19/06/2024
15:18:01 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
29.7 °C
38 %
0 PPM.
19/06/2024
15:18:01 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
33.8 °C
45 %
0 PPM.
19/06/2024
15:17:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
33.3 °C
48 %
0 PPM.