ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 08:53:07 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 90.60 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 90.60 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
08:52:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
30.9 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
08:52:23 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
30.9 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
08:52:21 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
31 µg/m³
31.2 °C
73 %
0 PPM.
25/06/2024
08:51:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
26.1 °C
55 %
480 PPM.
25/06/2024
08:50:20 น.
งานซ่อมฯ
22 µg/m³
30.6 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
08:50:20 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
08:48:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
30.8 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
08:47:31 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
30.9 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
08:47:28 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
32 µg/m³
31.2 °C
73 %
0 PPM.
25/06/2024
08:46:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
16 µg/m³
26.4 °C
56 %
477 PPM.
25/06/2024
08:45:29 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
08:45:29 น.
งานซ่อมฯ
21 µg/m³
30.6 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
08:43:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
30.8 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
08:42:39 น.
ตำแหน่งทดสอบ
10 µg/m³
30.8 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
08:42:32 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.1 °C
72 %
0 PPM.