ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 13/06/2024 เวลา 13:34:24 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 29.17 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
13/06/2024
13:30:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
28.6 °C
54 %
0 PPM.
13/06/2024
13:30:02 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
32 °C
51 %
0 PPM.
13/06/2024
13:29:59 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
36 °C
48 %
0 PPM.
13/06/2024
13:29:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
27.5 °C
54 %
475 PPM.
13/06/2024
13:25:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
28.7 °C
55 %
0 PPM.
13/06/2024
13:25:09 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
31.9 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
13:25:07 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
36 °C
48 %
0 PPM.
13/06/2024
13:24:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.5 °C
54 %
477 PPM.
13/06/2024
13:21:37 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
29.8 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
13:20:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
28.8 °C
57 %
0 PPM.
13/06/2024
13:20:17 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.8 °C
49 %
0 PPM.
13/06/2024
13:20:15 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
36 °C
48 %
0 PPM.
13/06/2024
13:19:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.5 °C
53 %
476 PPM.
13/06/2024
13:16:41 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
29.7 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
13:15:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
28.8 °C
60 %
0 PPM.