ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 15:27:21 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
15:27:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
25.5 °C
58 %
683 PPM.
25/06/2024
15:26:39 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
28.6 °C
54 %
0 PPM.
25/06/2024
15:26:37 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
29.6 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
15:26:20 น.
IT-Zone
4 µg/m³
30.4 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
15:24:55 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
20 µg/m³
28.1 °C
41 %
0 PPM.
25/06/2024
15:23:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
29.6 °C
53 %
0 PPM.
25/06/2024
15:23:21 น.
ตำแหน่งทดสอบ
15 µg/m³
29.8 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
15:22:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
25.5 °C
60 %
674 PPM.
25/06/2024
15:21:48 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
28.8 °C
57 %
0 PPM.
25/06/2024
15:21:45 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
29.6 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
15:21:28 น.
IT-Zone
5 µg/m³
30.4 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
15:20:03 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
22 µg/m³
28 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
15:18:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
13 µg/m³
29.6 °C
56 %
0 PPM.
25/06/2024
15:18:29 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
29.7 °C
53 %
0 PPM.
25/06/2024
15:17:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
25.4 °C
57 %
698 PPM.