ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 17:20:42 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
17:20:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
27.7 °C
63 %
444 PPM.
14/06/2024
17:19:33 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.1 °C
55 %
0 PPM.
14/06/2024
17:17:41 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
20 µg/m³
32.5 °C
60 %
0 PPM.
14/06/2024
17:17:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
29.6 °C
57 %
0 PPM.
14/06/2024
17:16:32 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
36.2 °C
49 %
0 PPM.
14/06/2024
17:16:24 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
30.5 °C
52 %
0 PPM.
14/06/2024
17:15:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
27.7 °C
63 %
446 PPM.
14/06/2024
17:14:40 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.1 °C
55 %
0 PPM.
14/06/2024
17:12:50 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
26 µg/m³
32.4 °C
59 %
0 PPM.
14/06/2024
17:12:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
29.6 °C
61 %
0 PPM.
14/06/2024
17:11:40 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
36.2 °C
49 %
0 PPM.
14/06/2024
17:11:32 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
30.2 °C
57 %
0 PPM.
14/06/2024
17:09:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
27.7 °C
63 %
449 PPM.
14/06/2024
17:09:47 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30 °C
54 %
0 PPM.
14/06/2024
17:07:53 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
27 µg/m³
32.2 °C
59 %
0 PPM.