ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 22/06/2024 เวลา 10:53:16 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
22/06/2024
10:53:08 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.3 °C
60 %
0 PPM.
22/06/2024
10:52:59 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
33.2 °C
53 %
0 PPM.
22/06/2024
10:51:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.5 °C
70 %
413 PPM.
22/06/2024
10:51:02 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.3 °C
45 %
0 PPM.
22/06/2024
10:51:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
32.5 °C
47 %
0 PPM.
22/06/2024
10:50:45 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.8 °C
63 %
0 PPM.
22/06/2024
10:48:16 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
31.3 °C
60 %
0 PPM.
22/06/2024
10:48:08 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
33.2 °C
53 %
0 PPM.
22/06/2024
10:46:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.5 °C
70 %
411 PPM.
22/06/2024
10:46:10 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
32.3 °C
45 %
0 PPM.
22/06/2024
10:46:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
32.5 °C
47 %
0 PPM.
22/06/2024
10:45:48 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.7 °C
63 %
0 PPM.
22/06/2024
10:43:25 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
31.3 °C
60 %
0 PPM.
22/06/2024
10:43:16 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
33.2 °C
53 %
0 PPM.
22/06/2024
10:41:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.5 °C
70 %
411 PPM.