ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/06/2024 เวลา 11:00:09 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/06/2024
11:00:02 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
29 °C
66 %
0 PPM.
24/06/2024
11:00:02 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
33.4 °C
45 %
0 PPM.
24/06/2024
10:56:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
25.8 °C
58 %
544 PPM.
24/06/2024
10:56:26 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
16 µg/m³
31.2 °C
67 %
0 PPM.
24/06/2024
10:56:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
31.9 °C
50 %
0 PPM.
24/06/2024
10:56:26 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
31.7 °C
47 %
0 PPM.
24/06/2024
10:55:11 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
28.6 °C
64 %
0 PPM.
24/06/2024
10:55:11 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
33.4 °C
46 %
0 PPM.
24/06/2024
10:51:34 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14 µg/m³
31.2 °C
68 %
0 PPM.
24/06/2024
10:51:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.8 °C
50 %
0 PPM.
24/06/2024
10:51:34 น.
ตำแหน่งทดสอบ
8 µg/m³
31.7 °C
47 %
0 PPM.
24/06/2024
10:51:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
25.7 °C
53 %
543 PPM.
24/06/2024
10:50:19 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.
24/06/2024
10:50:19 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
33.4 °C
45 %
0 PPM.
24/06/2024
10:46:42 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
13 µg/m³
31.2 °C
68 %
0 PPM.