ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/06/2024 เวลา 09:50:06 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/06/2024
09:48:10 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14 µg/m³
30.7 °C
70 %
0 PPM.
24/06/2024
09:48:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
31.1 °C
50 %
0 PPM.
24/06/2024
09:48:02 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
31.2 °C
47 %
0 PPM.
24/06/2024
09:47:02 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
33.6 °C
44 %
0 PPM.
24/06/2024
09:47:02 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
28.6 °C
56 %
0 PPM.
24/06/2024
09:45:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
26.2 °C
57 %
487 PPM.
24/06/2024
09:43:13 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
15 µg/m³
30.8 °C
69 %
0 PPM.
24/06/2024
09:43:05 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
31.2 °C
47 %
0 PPM.
24/06/2024
09:43:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
31.1 °C
50 %
0 PPM.
24/06/2024
09:42:10 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
28.5 °C
51 %
0 PPM.
24/06/2024
09:42:10 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
33.6 °C
44 %
0 PPM.
24/06/2024
09:40:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
26.3 °C
58 %
484 PPM.
24/06/2024
09:38:32 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
12 µg/m³
30.8 °C
69 %
0 PPM.
24/06/2024
09:38:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.1 °C
50 %
0 PPM.
24/06/2024
09:38:13 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
31.2 °C
47 %
0 PPM.