ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/06/2024 เวลา 11:35:50 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/06/2024
11:35:34 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.2 °C
47 %
0 PPM.
21/06/2024
11:35:33 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
34.2 °C
53 %
0 PPM.
21/06/2024
11:34:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.1 °C
60 %
449 PPM.
21/06/2024
11:32:10 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
28.4 °C
40 %
0 PPM.
21/06/2024
11:31:59 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
32.6 °C
42 %
0 PPM.
21/06/2024
11:31:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.7 °C
45 %
0 PPM.
21/06/2024
11:30:38 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.3 °C
50 %
0 PPM.
21/06/2024
11:30:37 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
34.2 °C
52 %
0 PPM.
21/06/2024
11:29:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.1 °C
59 %
449 PPM.
21/06/2024
11:27:18 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
28.4 °C
38 %
0 PPM.
21/06/2024
11:27:07 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
32.5 °C
43 %
0 PPM.
21/06/2024
11:26:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.7 °C
45 %
0 PPM.
21/06/2024
11:25:43 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.5 °C
55 %
0 PPM.
21/06/2024
11:25:41 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
34.2 °C
53 %
0 PPM.
21/06/2024
11:24:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.2 °C
59 %
450 PPM.