ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 16/06/2024 เวลา 01:37:09 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 75.64 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 75.64 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
16/06/2024
01:36:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
28.2 °C
74 %
413 PPM.
16/06/2024
01:36:20 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
29 µg/m³
36.2 °C
51 %
0 PPM.
16/06/2024
01:36:14 น.
งานซ่อมฯ
21 µg/m³
32.4 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
01:36:00 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
24 µg/m³
33.4 °C
61 %
0 PPM.
16/06/2024
01:33:39 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
32.4 °C
49 %
0 PPM.
16/06/2024
01:33:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
32.1 °C
52 %
0 PPM.
16/06/2024
01:31:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
28.2 °C
74 %
412 PPM.
16/06/2024
01:31:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
27 µg/m³
36.2 °C
51 %
0 PPM.
16/06/2024
01:31:23 น.
งานซ่อมฯ
18 µg/m³
32.4 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
01:31:08 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
25 µg/m³
33.5 °C
61 %
0 PPM.
16/06/2024
01:28:47 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
32.4 °C
49 %
0 PPM.
16/06/2024
01:28:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
32.1 °C
52 %
0 PPM.
16/06/2024
01:26:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
28.2 °C
74 %
411 PPM.
16/06/2024
01:26:32 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
26 µg/m³
36.2 °C
51 %
0 PPM.
16/06/2024
01:26:31 น.
งานซ่อมฯ
18 µg/m³
32.4 °C
62 %
0 PPM.