ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 22/06/2024 เวลา 01:30:58 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
22/06/2024
01:30:43 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
30.9 °C
61 %
0 PPM.
22/06/2024
01:30:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
30.4 °C
50 %
0 PPM.
22/06/2024
01:30:33 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
30.6 °C
47 %
0 PPM.
22/06/2024
01:28:23 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
31.1 °C
59 %
0 PPM.
22/06/2024
01:28:22 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
33.9 °C
51 %
0 PPM.
22/06/2024
01:27:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.4 °C
66 %
422 PPM.
22/06/2024
01:25:51 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
30.9 °C
61 %
0 PPM.
22/06/2024
01:25:41 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
30.6 °C
47 %
0 PPM.
22/06/2024
01:25:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
30.4 °C
50 %
0 PPM.
22/06/2024
01:23:32 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
31.1 °C
59 %
0 PPM.
22/06/2024
01:23:31 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
33.9 °C
51 %
0 PPM.
22/06/2024
01:21:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.4 °C
66 %
422 PPM.
22/06/2024
01:20:59 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
30.9 °C
61 %
0 PPM.
22/06/2024
01:20:46 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
30.6 °C
47 %
0 PPM.
22/06/2024
01:20:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
30.4 °C
50 %
0 PPM.