ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/06/2024 เวลา 04:03:28 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/06/2024
04:03:27 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
31.4 °C
46 %
0 PPM.
21/06/2024
04:03:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
31.1 °C
49 %
0 PPM.
21/06/2024
04:03:15 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
31.5 °C
62 %
0 PPM.
21/06/2024
04:02:29 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
31.8 °C
60 %
0 PPM.
21/06/2024
04:02:26 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.8 °C
52 %
0 PPM.
21/06/2024
04:00:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
27.8 °C
70 %
414 PPM.
21/06/2024
03:58:34 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
31.5 °C
46 %
0 PPM.
21/06/2024
03:58:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
31.1 °C
49 %
0 PPM.
21/06/2024
03:58:23 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
31.5 °C
62 %
0 PPM.
21/06/2024
03:57:37 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
31.9 °C
60 %
0 PPM.
21/06/2024
03:57:34 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
34.8 °C
52 %
0 PPM.
21/06/2024
03:55:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.7 °C
70 %
412 PPM.
21/06/2024
03:53:42 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
31.5 °C
46 %
0 PPM.
21/06/2024
03:53:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
31.1 °C
49 %
0 PPM.
21/06/2024
03:53:31 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
31.4 °C
62 %
0 PPM.