ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 20/06/2024 เวลา 12:04:07 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
20/06/2024
12:00:36 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
33.7 °C
42 %
0 PPM.
20/06/2024
12:00:36 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.4 °C
51 %
0 PPM.
20/06/2024
12:00:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33.9 °C
44 %
0 PPM.
20/06/2024
12:00:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.6 °C
60 %
451 PPM.
20/06/2024
11:59:39 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.5 °C
47 %
0 PPM.
20/06/2024
11:59:35 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34.7 °C
51 %
0 PPM.
20/06/2024
11:55:44 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
33.7 °C
42 %
0 PPM.
20/06/2024
11:55:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33.9 °C
44 %
0 PPM.
20/06/2024
11:55:43 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
30.2 °C
50 %
0 PPM.
20/06/2024
11:55:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.6 °C
60 %
453 PPM.
20/06/2024
11:54:47 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.7 °C
49 %
0 PPM.
20/06/2024
11:54:43 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
34.6 °C
51 %
0 PPM.
20/06/2024
11:50:52 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
33.7 °C
42 %
0 PPM.
20/06/2024
11:50:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
34 °C
44 %
0 PPM.
20/06/2024
11:50:51 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30 °C
48 %
0 PPM.