ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 13/06/2024 เวลา 10:24:24 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 29.17 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
13/06/2024
10:23:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
27.5 °C
56 %
458 PPM.
13/06/2024
10:20:25 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
32 °C
61 %
0 PPM.
13/06/2024
10:19:55 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
16 µg/m³
35.9 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
10:19:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
14 µg/m³
28.9 °C
57 %
0 PPM.
13/06/2024
10:19:38 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
30.2 °C
34 %
0 PPM.
13/06/2024
10:18:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
27.5 °C
56 %
457 PPM.
13/06/2024
10:15:33 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
31.9 °C
61 %
0 PPM.
13/06/2024
10:15:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
28.8 °C
57 %
0 PPM.
13/06/2024
10:15:01 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
35.9 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
10:14:45 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
30.3 °C
35 %
0 PPM.
13/06/2024
10:13:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
27.5 °C
55 %
459 PPM.
13/06/2024
10:10:37 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
31.9 °C
61 %
0 PPM.
13/06/2024
10:10:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
28.7 °C
54 %
0 PPM.
13/06/2024
10:10:09 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
23 µg/m³
35.9 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
10:09:53 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
30.5 °C
35 %
0 PPM.