ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 00:59:53 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
00:59:37 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
32.7 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
00:58:39 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
32.6 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
00:58:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
00:58:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
28.5 °C
75 %
418 PPM.
17/06/2024
00:58:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
30.9 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
00:58:02 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
31.1 °C
50 %
0 PPM.
17/06/2024
00:54:45 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
32.7 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
00:53:47 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
00:53:44 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
35 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
00:53:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
28.5 °C
75 %
420 PPM.
17/06/2024
00:53:10 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
31.1 °C
50 %
0 PPM.
17/06/2024
00:53:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
30.9 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
00:49:53 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.7 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
00:48:55 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
32.6 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
00:48:52 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
35 °C
53 %
0 PPM.