ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 19/06/2024 เวลา 20:42:33 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
19/06/2024
20:39:38 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.4 °C
45 %
0 PPM.
19/06/2024
20:39:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
32.1 °C
47 %
0 PPM.
19/06/2024
20:39:35 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
19/06/2024
20:39:10 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
35.7 °C
52 %
0 PPM.
19/06/2024
20:39:10 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.9 °C
61 %
0 PPM.
19/06/2024
20:37:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.9 °C
64 %
467 PPM.
19/06/2024
20:34:46 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.5 °C
45 %
0 PPM.
19/06/2024
20:34:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
32.1 °C
47 %
0 PPM.
19/06/2024
20:34:43 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
31.9 °C
62 %
0 PPM.
19/06/2024
20:34:18 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
31.9 °C
61 %
0 PPM.
19/06/2024
20:34:18 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
35.7 °C
52 %
0 PPM.
19/06/2024
20:32:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.9 °C
64 %
467 PPM.
19/06/2024
20:29:54 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.5 °C
45 %
0 PPM.
19/06/2024
20:29:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
32.1 °C
47 %
0 PPM.
19/06/2024
20:29:51 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.9 °C
62 %
0 PPM.