ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 20/06/2024 เวลา 03:52:48 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
20/06/2024
03:52:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.9 °C
53 %
0 PPM.
20/06/2024
03:52:21 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
20/06/2024
03:51:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.9 °C
66 %
462 PPM.
20/06/2024
03:48:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
30.8 °C
53 %
0 PPM.
20/06/2024
03:48:23 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
31 °C
50 %
0 PPM.
20/06/2024
03:48:09 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.8 °C
63 %
0 PPM.
20/06/2024
03:47:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.9 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
03:47:29 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
20/06/2024
03:46:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.9 °C
66 %
463 PPM.
20/06/2024
03:43:31 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
31 °C
50 %
0 PPM.
20/06/2024
03:43:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
30.8 °C
53 %
0 PPM.
20/06/2024
03:43:17 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.9 °C
63 %
0 PPM.
20/06/2024
03:42:44 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
34.9 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
03:42:37 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
20/06/2024
03:41:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.9 °C
66 %
464 PPM.