ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 13:41:49 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
13:40:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
21 µg/m³
25.2 °C
54 %
659 PPM.
25/06/2024
13:40:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
30 °C
51 %
0 PPM.
25/06/2024
13:40:36 น.
ตำแหน่งทดสอบ
14 µg/m³
30.3 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
13:38:48 น.
IT-Zone
6 µg/m³
30.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
13:38:45 น.
งานซ่อมฯ
21 µg/m³
29.1 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
13:38:41 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
29.7 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
13:37:09 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
28.9 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
13:35:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
14 µg/m³
30.6 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
13:35:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
19 µg/m³
25.2 °C
55 %
642 PPM.
25/06/2024
13:35:44 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
30.6 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
13:33:56 น.
IT-Zone
7 µg/m³
30.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
13:33:50 น.
งานซ่อมฯ
22 µg/m³
29.3 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
13:33:49 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
29.8 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
13:32:17 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
23 µg/m³
28.9 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
13:31:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
-1 µg/m³
30.1 °C
52 %
0 PPM.