ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 23/06/2024 เวลา 07:51:10 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/06/2024
07:48:46 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.5 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
07:48:46 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
33.3 °C
52 %
0 PPM.
23/06/2024
07:48:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
30.5 °C
50 %
0 PPM.
23/06/2024
07:48:33 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
30.6 °C
48 %
0 PPM.
23/06/2024
07:48:27 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
30.9 °C
62 %
0 PPM.
23/06/2024
07:47:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.6 °C
71 %
418 PPM.
23/06/2024
07:43:54 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.5 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
07:43:54 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
33.3 °C
52 %
0 PPM.
23/06/2024
07:43:41 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
30.5 °C
48 %
0 PPM.
23/06/2024
07:43:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
30.5 °C
50 %
0 PPM.
23/06/2024
07:43:35 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.9 °C
62 %
0 PPM.
23/06/2024
07:42:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.6 °C
71 %
420 PPM.
23/06/2024
07:39:02 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.5 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
07:39:02 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
33.3 °C
52 %
0 PPM.
23/06/2024
07:38:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
30.4 °C
50 %
0 PPM.