ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 16:32:33 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
16:30:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.7 °C
75 %
399 PPM.
17/06/2024
16:30:19 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
32.4 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
16:28:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
33.5 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
16:28:25 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
33.8 °C
48 %
0 PPM.
17/06/2024
16:28:15 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
35.1 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
16:28:13 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
32.7 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
16:25:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.7 °C
75 %
400 PPM.
17/06/2024
16:25:27 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
32.4 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
16:23:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33.5 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
16:23:30 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
33.8 °C
48 %
0 PPM.
17/06/2024
16:23:22 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
32.7 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
16:23:22 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
35.1 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
16:20:35 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
32.4 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
16:20:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.7 °C
75 %
400 PPM.
17/06/2024
16:18:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
33.5 °C
51 %
0 PPM.