ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 13:16:02 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
13:15:25 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
28.9 °C
55 %
0 PPM.
14/06/2024
13:13:36 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
33 °C
61 %
0 PPM.
14/06/2024
13:13:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.5 °C
55 %
455 PPM.
14/06/2024
13:12:51 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
35.4 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
13:10:34 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
28.8 °C
53 %
0 PPM.
14/06/2024
13:08:43 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
33 °C
61 %
0 PPM.
14/06/2024
13:08:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.5 °C
55 %
459 PPM.
14/06/2024
13:07:59 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
35.4 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
13:05:42 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
28.7 °C
46 %
0 PPM.
14/06/2024
13:03:51 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
33 °C
60 %
0 PPM.
14/06/2024
13:02:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.5 °C
55 %
460 PPM.
14/06/2024
13:00:50 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
28.9 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
12:58:58 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
33 °C
60 %
0 PPM.
14/06/2024
12:58:15 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
35.3 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
12:57:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.5 °C
55 %
459 PPM.