ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 23/06/2024 เวลา 02:58:12 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/06/2024
02:56:48 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
31.6 °C
62 %
0 PPM.
23/06/2024
02:56:47 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
33.8 °C
53 %
0 PPM.
23/06/2024
02:56:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
30.6 °C
52 %
0 PPM.
23/06/2024
02:56:04 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
30.9 °C
49 %
0 PPM.
23/06/2024
02:55:58 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
31.3 °C
64 %
0 PPM.
23/06/2024
02:54:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.7 °C
75 %
414 PPM.
23/06/2024
02:51:57 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
31.6 °C
62 %
0 PPM.
23/06/2024
02:51:55 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
33.8 °C
53 %
0 PPM.
23/06/2024
02:51:12 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
30.9 °C
49 %
0 PPM.
23/06/2024
02:51:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
30.7 °C
52 %
0 PPM.
23/06/2024
02:51:06 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.3 °C
64 %
0 PPM.
23/06/2024
02:49:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
27.8 °C
75 %
413 PPM.
23/06/2024
02:47:05 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
31.6 °C
62 %
0 PPM.
23/06/2024
02:47:03 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
33.8 °C
54 %
0 PPM.
23/06/2024
02:46:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
30.8 °C
52 %
0 PPM.