ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 16/06/2024 เวลา 04:11:50 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 73.50 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 77.78 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 75.64 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 75.64 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
16/06/2024
04:09:32 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
32 °C
50 %
0 PPM.
16/06/2024
04:09:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
31.7 °C
53 %
0 PPM.
16/06/2024
04:08:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
15 µg/m³
28.3 °C
74 %
415 PPM.
16/06/2024
04:07:18 น.
งานซ่อมฯ
23 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
04:07:08 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
25 µg/m³
35.9 °C
52 %
0 PPM.
16/06/2024
04:07:03 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
24 µg/m³
33.3 °C
61 %
0 PPM.
16/06/2024
04:04:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
31.7 °C
53 %
0 PPM.
16/06/2024
04:04:39 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
32 °C
50 %
0 PPM.
16/06/2024
04:03:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
28.2 °C
74 %
415 PPM.
16/06/2024
04:02:26 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
32.4 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
04:02:17 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
19 µg/m³
35.9 °C
52 %
0 PPM.
16/06/2024
04:02:07 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
20 µg/m³
33.3 °C
61 %
0 PPM.
16/06/2024
03:59:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
31.7 °C
53 %
0 PPM.
16/06/2024
03:59:47 น.
ตำแหน่งทดสอบ
16 µg/m³
32 °C
50 %
0 PPM.
16/06/2024
03:57:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
16 µg/m³
28.3 °C
73 %
415 PPM.