ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 15:35:12 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
15:34:16 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
35.9 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
15:34:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.4 °C
55 %
475 PPM.
14/06/2024
15:32:14 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
28.7 °C
60 %
0 PPM.
14/06/2024
15:30:24 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
22 µg/m³
30.9 °C
39 %
0 PPM.
14/06/2024
15:29:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
35.9 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
15:29:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
27.4 °C
54 %
471 PPM.
14/06/2024
15:27:20 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
28.5 °C
58 %
0 PPM.
14/06/2024
15:25:32 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
29 µg/m³
31 °C
40 %
0 PPM.
14/06/2024
15:24:33 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
35.9 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
15:24:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.4 °C
54 %
468 PPM.
14/06/2024
15:22:24 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
28.3 °C
54 %
0 PPM.
14/06/2024
15:20:40 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
29 µg/m³
31 °C
41 %
0 PPM.
14/06/2024
15:19:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
35.9 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
15:19:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.4 °C
55 %
471 PPM.
14/06/2024
15:17:28 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
28.2 °C
46 %
0 PPM.