ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 18/06/2024 เวลา 04:23:19 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
18/06/2024
04:22:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.5 °C
74 %
421 PPM.
18/06/2024
04:21:58 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.9 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
04:20:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
30.5 °C
53 %
0 PPM.
18/06/2024
04:20:25 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
30.6 °C
50 %
0 PPM.
18/06/2024
04:19:06 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
34.4 °C
52 %
0 PPM.
18/06/2024
04:19:06 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
04:17:06 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.9 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
04:16:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.6 °C
74 %
420 PPM.
18/06/2024
04:15:33 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
30.6 °C
50 %
0 PPM.
18/06/2024
04:15:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
30.5 °C
53 %
0 PPM.
18/06/2024
04:14:15 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
04:14:15 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.4 °C
52 %
0 PPM.
18/06/2024
04:12:15 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
31.9 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
04:11:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.6 °C
74 %
420 PPM.
18/06/2024
04:10:37 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
30.6 °C
51 %
0 PPM.