ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 12:31:27 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 99.15 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 99.15 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
12:30:33 น.
IT-Zone
11 µg/m³
30 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
12:30:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
29.7 °C
44 %
0 PPM.
25/06/2024
12:30:15 น.
งานซ่อมฯ
27 µg/m³
29.2 °C
63 %
0 PPM.
25/06/2024
12:29:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
20 µg/m³
25.3 °C
56 %
719 PPM.
25/06/2024
12:28:19 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
35 µg/m³
31.4 °C
68 %
0 PPM.
25/06/2024
12:27:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
31.8 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
12:27:27 น.
ตำแหน่งทดสอบ
14 µg/m³
31.8 °C
44 %
0 PPM.
25/06/2024
12:25:41 น.
IT-Zone
9 µg/m³
30 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
12:25:24 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
29.5 °C
44 %
0 PPM.
25/06/2024
12:25:23 น.
งานซ่อมฯ
27 µg/m³
29.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
12:24:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
18 µg/m³
25.3 °C
54 %
723 PPM.
25/06/2024
12:23:21 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
32 µg/m³
31.4 °C
71 %
0 PPM.
25/06/2024
12:22:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
31.8 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
12:22:30 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
31.8 °C
44 %
0 PPM.
25/06/2024
12:20:49 น.
IT-Zone
9 µg/m³
30 °C
60 %
0 PPM.