ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 02:02:41 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
02:01:35 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
02:01:34 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
32.1 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
01:58:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
30.6 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
01:58:21 น.
ตำแหน่งทดสอบ
9 µg/m³
30.9 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
01:58:18 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
22 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
01:57:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
26.8 °C
60 %
470 PPM.
25/06/2024
01:56:43 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
30.6 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
01:56:42 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
32.1 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
01:54:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
30.5 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
01:53:28 น.
ตำแหน่งทดสอบ
8 µg/m³
30.8 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
01:53:26 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
23 µg/m³
31.3 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
01:52:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
26.9 °C
59 %
470 PPM.
25/06/2024
01:51:51 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
30.6 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
01:51:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
32.1 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
01:49:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
30.6 °C
49 %
0 PPM.