ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/06/2024 เวลา 12:02:39 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/06/2024
12:01:24 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
11 µg/m³
28 °C
39 %
0 PPM.
21/06/2024
12:01:15 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
32.7 °C
42 %
0 PPM.
21/06/2024
12:01:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
32.8 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
12:00:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
26.9 °C
59 %
445 PPM.
21/06/2024
11:59:53 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30 °C
60 %
0 PPM.
21/06/2024
11:59:53 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
34.3 °C
53 %
0 PPM.
21/06/2024
11:56:31 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14 µg/m³
28.1 °C
40 %
0 PPM.
21/06/2024
11:56:20 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.7 °C
42 %
0 PPM.
21/06/2024
11:56:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.8 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
11:55:02 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.9 °C
58 %
0 PPM.
21/06/2024
11:55:01 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
34.3 °C
53 %
0 PPM.
21/06/2024
11:55:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27 °C
59 %
441 PPM.
21/06/2024
11:51:39 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
28.1 °C
41 %
0 PPM.
21/06/2024
11:51:27 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.7 °C
42 %
0 PPM.
21/06/2024
11:51:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
32.8 °C
44 %
0 PPM.