ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 19/06/2024 เวลา 21:49:58 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
19/06/2024
21:48:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.9 °C
64 %
466 PPM.
19/06/2024
21:47:56 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
32.3 °C
45 %
0 PPM.
19/06/2024
21:47:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
31.7 °C
48 %
0 PPM.
19/06/2024
21:47:55 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
19/06/2024
21:47:23 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
35.6 °C
52 %
0 PPM.
19/06/2024
21:47:22 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
31.9 °C
61 %
0 PPM.
19/06/2024
21:43:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.9 °C
64 %
467 PPM.
19/06/2024
21:43:04 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
32.3 °C
45 %
0 PPM.
19/06/2024
21:43:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
31.8 °C
48 %
0 PPM.
19/06/2024
21:43:03 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
19/06/2024
21:42:28 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
31.9 °C
61 %
0 PPM.
19/06/2024
21:42:27 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
35.7 °C
52 %
0 PPM.
19/06/2024
21:38:12 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
32.3 °C
45 %
0 PPM.
19/06/2024
21:38:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
31.8 °C
48 %
0 PPM.
19/06/2024
21:38:10 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.1 °C
62 %
0 PPM.