ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 15/06/2024 เวลา 23:50:39 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 84.19 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
15/06/2024
23:49:18 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
23:49:14 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
28 µg/m³
36.6 °C
51 %
0 PPM.
15/06/2024
23:48:57 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
22 µg/m³
33.6 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
23:46:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
32.5 °C
50 %
0 PPM.
15/06/2024
23:46:35 น.
ตำแหน่งทดสอบ
9 µg/m³
32.8 °C
48 %
0 PPM.
15/06/2024
23:46:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
28.2 °C
74 %
405 PPM.
15/06/2024
23:44:25 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
23:44:22 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
24 µg/m³
36.5 °C
51 %
0 PPM.
15/06/2024
23:44:05 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
20 µg/m³
33.6 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
23:41:43 น.
ตำแหน่งทดสอบ
8 µg/m³
32.8 °C
48 %
0 PPM.
15/06/2024
23:41:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
32.5 °C
50 %
0 PPM.
15/06/2024
23:41:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.2 °C
74 %
405 PPM.
15/06/2024
23:39:33 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
23:39:30 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
29 µg/m³
36.5 °C
51 %
0 PPM.
15/06/2024
23:39:13 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
20 µg/m³
33.6 °C
61 %
0 PPM.