ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/06/2024 เวลา 14:38:29 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 131.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 131.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/06/2024
14:37:32 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
48 µg/m³
28.7 °C
48 %
0 PPM.
21/06/2024
14:37:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.4 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
14:37:09 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.5 °C
41 %
0 PPM.
21/06/2024
14:36:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
26.4 °C
53 %
510 PPM.
21/06/2024
14:35:56 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.9 °C
58 %
0 PPM.
21/06/2024
14:35:53 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
34.3 °C
50 %
0 PPM.
21/06/2024
14:32:39 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
30 µg/m³
28.5 °C
48 %
0 PPM.
21/06/2024
14:32:17 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.5 °C
41 %
0 PPM.
21/06/2024
14:32:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
32.4 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
14:31:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
26.7 °C
53 %
502 PPM.
21/06/2024
14:31:04 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.8 °C
60 %
0 PPM.
21/06/2024
14:31:01 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
34.3 °C
50 %
0 PPM.
21/06/2024
14:27:47 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
12 µg/m³
28.4 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
14:27:25 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
32.5 °C
41 %
0 PPM.
21/06/2024
14:27:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.4 °C
44 %
0 PPM.