ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 22/06/2024 เวลา 16:47:45 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
22/06/2024
16:46:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
32.3 °C
48 %
0 PPM.
22/06/2024
16:46:36 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.4 °C
46 %
0 PPM.
22/06/2024
16:46:30 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.3 °C
64 %
0 PPM.
22/06/2024
16:44:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.7 °C
75 %
395 PPM.
22/06/2024
16:43:39 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.2 °C
53 %
0 PPM.
22/06/2024
16:43:39 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.6 °C
61 %
0 PPM.
22/06/2024
16:41:44 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.4 °C
46 %
0 PPM.
22/06/2024
16:41:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.3 °C
48 %
0 PPM.
22/06/2024
16:41:38 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.3 °C
64 %
0 PPM.
22/06/2024
16:39:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.7 °C
75 %
395 PPM.
22/06/2024
16:38:47 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.1 °C
53 %
0 PPM.
22/06/2024
16:38:47 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.5 °C
61 %
0 PPM.
22/06/2024
16:36:52 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
32.4 °C
45 %
0 PPM.
22/06/2024
16:36:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.3 °C
48 %
0 PPM.
22/06/2024
16:36:46 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.3 °C
64 %
0 PPM.