ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 09:39:34 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
09:39:13 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
32.1 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
09:39:13 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
29.7 °C
53 %
0 PPM.
25/06/2024
09:36:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
31.6 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
09:36:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
25.8 °C
56 %
502 PPM.
25/06/2024
09:36:19 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
31.3 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
09:36:18 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.3 °C
72 %
0 PPM.
25/06/2024
09:34:22 น.
งานซ่อมฯ
21 µg/m³
30.1 °C
53 %
0 PPM.
25/06/2024
09:34:21 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
09:31:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
31.5 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
09:31:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
17 µg/m³
25.9 °C
58 %
500 PPM.
25/06/2024
09:31:27 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.3 °C
72 %
0 PPM.
25/06/2024
09:31:23 น.
ตำแหน่งทดสอบ
10 µg/m³
31.2 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
09:29:26 น.
งานซ่อมฯ
18 µg/m³
30.5 °C
56 %
0 PPM.
25/06/2024
09:29:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
09:27:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
31.5 °C
51 %
0 PPM.