ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 19/06/2024 เวลา 13:46:15 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
19/06/2024
13:45:24 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.1 °C
53 %
0 PPM.
19/06/2024
13:45:21 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
31.9 °C
57 %
0 PPM.
19/06/2024
13:45:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
34.4 °C
46 %
0 PPM.
19/06/2024
13:45:20 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
35.2 °C
47 %
0 PPM.
19/06/2024
13:45:18 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
34.7 °C
43 %
0 PPM.
19/06/2024
13:44:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.8 °C
61 %
434 PPM.
19/06/2024
13:40:33 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.1 °C
46 %
0 PPM.
19/06/2024
13:40:29 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
31.7 °C
57 %
0 PPM.
19/06/2024
13:40:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
34.4 °C
46 %
0 PPM.
19/06/2024
13:40:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
35.1 °C
47 %
0 PPM.
19/06/2024
13:40:26 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
34.8 °C
43 %
0 PPM.
19/06/2024
13:39:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.8 °C
61 %
434 PPM.
19/06/2024
13:35:38 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.2 °C
47 %
0 PPM.
19/06/2024
13:35:33 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
34.8 °C
43 %
0 PPM.
19/06/2024
13:35:32 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
35.1 °C
48 %
0 PPM.