ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 18/06/2024 เวลา 23:33:15 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
18/06/2024
23:33:16 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
31.6 °C
58 %
0 PPM.
18/06/2024
23:33:11 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
35.8 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
23:32:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.1 °C
65 %
420 PPM.
18/06/2024
23:32:08 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
32.4 °C
45 %
0 PPM.
18/06/2024
23:32:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
31.9 °C
48 %
0 PPM.
18/06/2024
23:31:55 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
12 µg/m³
32.8 °C
63 %
0 PPM.
18/06/2024
23:28:24 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
31.6 °C
58 %
0 PPM.
18/06/2024
23:28:19 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
35.9 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
23:27:16 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
32.4 °C
45 %
0 PPM.
18/06/2024
23:27:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.9 °C
48 %
0 PPM.
18/06/2024
23:27:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28.1 °C
65 %
422 PPM.
18/06/2024
23:27:03 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.7 °C
63 %
0 PPM.
18/06/2024
23:23:33 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
31.6 °C
58 %
0 PPM.
18/06/2024
23:23:27 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
35.8 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
23:22:24 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
32.4 °C
45 %
0 PPM.