ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/06/2024 เวลา 01:14:37 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/06/2024
01:11:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
28 °C
73 %
404 PPM.
24/06/2024
01:11:31 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
31.4 °C
47 %
0 PPM.
24/06/2024
01:11:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.2 °C
49 %
0 PPM.
24/06/2024
01:11:22 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
31.6 °C
64 %
0 PPM.
24/06/2024
01:10:31 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
31.8 °C
61 %
0 PPM.
24/06/2024
01:10:30 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
16 µg/m³
34.3 °C
54 %
0 PPM.
24/06/2024
01:06:38 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.4 °C
47 %
0 PPM.
24/06/2024
01:06:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
31.2 °C
49 %
0 PPM.
24/06/2024
01:06:31 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
31.6 °C
63 %
0 PPM.
24/06/2024
01:06:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
27.9 °C
74 %
403 PPM.
24/06/2024
01:05:39 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
31.8 °C
61 %
0 PPM.
24/06/2024
01:05:38 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
34.3 °C
54 %
0 PPM.
24/06/2024
01:01:46 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.4 °C
47 %
0 PPM.
24/06/2024
01:01:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.2 °C
49 %
0 PPM.
24/06/2024
01:01:34 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
31.6 °C
64 %
0 PPM.